Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Ideal Radio Super S34

Rok výroby/ Production: 1934/35

Elektronky/ Tubes: ACH1, E446, E443H, 1805


Popis: Čtyřobvodový superhet s mřížkovým detektorem (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, bakelitová lišta s nápisem IDEAL-RADIO, celuloidová stupnice pod sklem.

Description: 4 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker. Wooden cabinet, Celluloid scale covered by glass, bakelite line.