Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla K103 "Delta" (ANP471)


Rok výroby/ Production: 1991/92 (Tesla Pardubice)

Cena/ Price: 4600,- Kčs


Popis: Kompaktní věž, obsahující FM tuner, kazetový magnetofon a výkonový zesilovač, s oddělenými reproduktory.

  • Tuner - rozsah VKV OIRT i CCIR, tlačítkové ladění, 10 předvoleb, zobrazeni přijímaného kmitočtu na displeji LCD, AFC, přepínač mono/stereo.
  • Magnetofon - elektronicky ovládaná mechanika se 2 motory, automatické přepínání Fe-Cr, ruční řízení záznamové úrovně, indikátory úrovně signálu ze svítivých diod, mechanické počitadlo pásku.
  • Zesilovač - výkon 2x 10W, ovládání hlasitosti, basů a výšek otočnými potenciometry, přepínač zdrojů signálu, vstupy pro externí zdroje signálu

  • Description: Compact system with cassette recorder, tuner and power amplifier, powered from AC net 220V.
  • Tuner - FM OIRT 66-73MHz, CCIR 88-108MHz, electronic tuning, 10 preselect buttons, LCD displayAFC, mono/stereo switch.
  • Cassette recorder - full logic control, 2 motors, auto Fe-Cr switch, LED level indicator, manual level control, counter.
  • Amplifier - 2x 10W, manual volume, treble, bass control, input selector.