Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla ANP283 "B202A Kompas"

Rok výroby/ Production: 1975-76

Polovodiče/ Semiconductors:
Radio: 2x KF125, 4x KF124, 2x KC148, KF507, GC511K/521K, GA201, 2-GA206, 4x KY130/80, KA201, 1NZ70
Magnetofon: KC509, 4x KC508, KF524, GC507, GC511, GC512K, 4x KA501

Cena/ Price: 2950,- Kčs


Popis: Osmiobvodový AM (KV, SV, DV) a devítiobvodový FM (65-74MHz) superhet (440A "Galaxia") s vestavěným kazetovým magnetofonem a napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz nebo stejnosměrného napětí 12V. Ovládání hlasitosti, basů a výšek otočnými potenciometry, feritová anténa, přípojky pro gramofon, externí reproduktor a antény. Tlačítkový přepínač vstupů a vlnových rozsahů, oválný reproduktor, maska a stupnice z plexiskla, dřevěná skříň. Kazetová mechanika na horní stěně přijímače je shodná s typem B60, má automatickou regulaci záznamové úrovně.

Description: All transistor 8-circuit AM (SW, MW, LW), 9-circuit FM (65-74 MHz) superheterodyne with cassette recorder, powered from AC net 220V/50Hz or DC 12V form external power. Ferrite antena, tape recorder and external speaker connector, volume, bass, treble control. Oval speaker, wooden cabinet, plexiglass scale.