Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Leningrad T2 (SSSR)


Rok výroby/Production: 1949/53

Popis: Sovětský televizní přijímač - superhet s paralelním zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz). Přístroj umožňuje příjem televize ve třech kanálech 1. tv pásma, dále VKV rozhlasu v pásmu 65 MHz a pomocí vestavěného AM přijímače rozhlas v pásmech KV, SV, DV. Obrazovka je kulatá o průměru 23 cm, na přední stěně zleva dvojitý menší knoflík pro ovládání tónové clony s vypínačem sítě, větší knoflík pro hlasitost. Dále regulátor zaostření, kontrastu, jasu, doladění a přepínače kanálů. Nahoře na šikmém panelu je ovládání rozhlasového přijímače. Rozhlasový přijímač má aperiodický vstup, ladí se jen oscilátor kondenzátorem poměrně malé kapacity, z tohoto důvodu jsou jednotlivá pásma rozestřena na více dílů. Televizní část má oddělený stupeň pro příjem zvuku již za kanálovým voličem, přístroj sám o sobě je poměrně složitý (28 elektronek). Před obrazovkou je zasouvací opona krytá brokátem, chránící stínítko proti dennímu světlu. Zajímavostí je, že televizor se vyráběl v německé firmě Sachsenwerk ve městě Radeberg v sovětské okupační zóně, veškeré nápisy jsou v azbuce, včetně názvu výrobce. Do Československa bylo dovezeno 1500 kusů při zahájení vysílání Čs. televize, ale pouze pro organizace, k občanům se dostaly až po nějaké době, kdy byly odprodávány přes prodejny Bazar.

Description: All tube (28) TV receiver (made in USSR) with 3 channel carousel program switch, FM receiver on 65MHz and AM receiver on SW, MW, LW band. Sound system 6,5 MHz (OIRT). Picture screen with 23 cm diameter. Knobs from front side: left side - tone/power switch and volume control, focus, contrast, brightness, tunning, channel carousel switch. Wooden cabinet, protective glass, cloth cover befor picture screen. Receiver was produced in German factory Sachsenwerk in Radeberg town in Sowiet occupation zone after II. World War. All signs are in Cyrillic. First TV receiver imported to Czechoslovakia in 1953, when TV broadcasting was started.