RC generátor TESLA BM218a

BM218a
Zpět na seznam měřicích přístrojů

RC generátor TESLA, typ BM218a, má široké použití v měřicí technice. Lze jej použít všude tam, kde potřebujeme stabilní zdroj kmitočtů v rozsahu 20 Hz až 1,2 MHz a kde potřebujeme velké výstupní napětí, kmitočtovou stabilitu a malé skreslení.

Generátor je vhodný pro určování kmitočtových charakteristik, citlivosti, skreslení a pod. Používá se nejvíce ve spojení s nf. voltmetrem a oscilografem. Výhodou přístroje je možnost stálé kontroly výstupního napětí vestavěným elektronkovým voltmetrem.

Dokumentace ke stažení (900kB). Rozměr knížky 210x145 mm