Frekvenční modulátor TESLA BM240

BM240
Zpět na seznam měřicích přístrojů

Frekvenčního modulátoru používáme k získání vysokofrekvenčního, frekvenčně proměnného signálu. Frekvenčního modulátoru používáme k nastavování vysokofrekvenčních okruhů, pásmových filtrů a podobných zařízení ve spojení s vf oscilátorem a oscilografem.

Ve frekvenčním modulátoru TESLA BM240 je vysokofrekvenční oscilátor, k jehož oscilačnímu okruhu je paralelně připojena reaktanční elektronka, jejíž reaktance se mění změnou mřížkového předpětí. Dále je vestavěn směšovač, který vytváří z kmitočtu vnitřního oscilátoru a z kmitočtu přiváděného z libovolného vf oscilátoru buď součtový nebo rozdílový kmitočet. Výsledného kmitočtu se pak používá ke zkoušení a měření různých frekvenčně závislých vf okruhů.

Dokumentace ke stažení. Chybí schema zapojení.