Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Mikrofona MK207 Panfon


Rok výroby/ Production: 1936/37

Elektronky/ Tubes: AF7, AL4, AZ1

Rozměry/ Size: 468 x 260 x 232 mm


Popis: Jednoobvodový přímozesilující přijímač (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem. Dřevěná skříň, skleněná stupnice, černé (u verze Panfon Luxus bílé) bakelitové ozdobné rámečky a knoflíky.

Description: 1 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker. Wooden cabinet, glass scale, bakelite frames (MK207 Panfon Luxus have white frames).