Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Mikrofona MK306 Superdual Luxus


Rok výroby/ Production: 1935/36

Elektronky/ Tubes: AF7, ABC1, AL1, AZ1


Popis: Dvouobvodový přímozesilující přijímač (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, dřevěná skříň s dvoukřídlými dvířky k uzavření přední stěny, skleněná stupnice.

Description: 2 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker. Wooden cabinet with open up doors, glass scale.