Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Mikrofona MK307 Kosmofon

Rok výroby/ Production: 1936/37

Elektronky/ Tubes: AF7, AF7, AL4, AZ1


Popis: Dvouobvodový přímozesilující přijímač (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor, dřevěná skříň s černými žebry a knoflíky (Kosmofon Luxus má žebra a knoflíky bílé), skleněná stupnice.

Description: 2 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker. Wooden cabinet, glass scale.