Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Mikrofona MK479

Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, EF12, EL12, EM11, AZ12

Rozměry/ Size: 530 x 302 x 270 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění, spořič proudu. Dřevěná skříň a rámeček, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, tube tuning indicator, power spare switch. Wooden cabinet and frame, glass scale.