Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Nudíte se v práci či doma? Stáhněte, vytiskněte, vystřihněte, slepte si:

Nothing to do in job or home? Print, cut and glue:

Krabička na elektronku/ Tube box TESLA: 340kB

Visačka na rádio za protektorátu (105 x 70 mm) /Warning radio label from II World War era (Remember, that listening of broadcast from abroad is forbidden and punish by prison or death): 111kB

Barevný kód hodnot - kotouček k určování hodnot odporů s barevnými proužky (z časopisu ABC) / Resistors color marking decoder: 183kB