Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 122ABC

Rok výroby/ Production: 1940/42

Elektronky/ Tubes: DK21, DF21, DAC21, DL21

Rozměry/ Size: 263 x 278 x 187 mm


Popis: Přenosný šestiobvodový superhet (SV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě nebo z vestavěné žhavicí a anodové baterie se samočinným přepínáním. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, rámová anténa. K usměrnění síťového napětí se používá suchý stykový usměrňovač. Dřevěná skříň, skleněná stupnice s bakelitovou maskou, kožené držadlo.

Description: Portable 6-circuit superheterodyne (MW) powered from AC/DC net or installed heating and anode batteries. Dynamic speaker, frame antena. Wooden cabinet, glass scale with bakelite frame, skin handle.