Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Reproduktor Philips 2019

Rok výroby /Production: 1930

Popis: Čtyřpolový elektromagnetický reproduktor s vysokou impedancí. Bakelitová skříň, přední a zadní plechová maska, černý brokát.