Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 203U Philetta

Rok výroby/ Production: 1941/45

Elektronky/ Tubes: 2x UCH21, UBL21, UY21 (UY1N)

Rozměry/ Size: 280 x 160 x 130 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem. Bakelitová skříň, skleněná stupnice. Popis stupnice se v průběhu výroby měnil podle toho, jak německá armáda za 2. světové války obsazovala evropské státy a jejich vysílače.

Přijímač se vyskytuje v několika verzích skříňky, první verze je bez větracích otvorů v horní desce, později se továrně v zadní části desky vrtala řada otvorů o průměru cca 5mm a nakonec došlo k úpravě lisovací formy, kdy v zadní části vršku je řada prolisovaných obdélníkových otvorů, tato skříňka má na přechodu mezi čelní částí a bočnicemi vylisované zřetelné stopy po svařování dvou částí forem.

Description: 6 circuit superheterodyne (MW, LW) powered from AC/DC net. Dynamic speaker. Bakelite cabinet, glass scale.