Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 204U Philetta

Rok výroby/ Production: 1944/46

Elektronky/ Tubes: 2x UCH21, UBL21, UY21 (UY1N)

Rozměry/ Size: 280 x 160 x 130 mm <

Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem. Bakelitová skříň, skleněná stupnice.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW) powered from AC/DC net. Dynamic speaker. Bakelite cabinet, glass scale.