Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 208U-45(P)

Rok výroby/ Production: 1945/46

Elektronky/ Tubes: 2x UCH21, UBL21, UY1N

Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě. Dynamický reproduktor s elektromagnetem (verze 208U-45) nebo s permanentním magnetem (208U-45P). Bakelitová skříň, skleněná stupnice.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC/DC net. Dynamic speaker with electromagnet (208U-45) or permanent magnet (208U-45P). Bakelite cabinet, glass scale.