Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 2531A


Rok výroby/ Production: 1930/31

Elektronky/ Tubes: E442, E438, C453, 1823

Popis: Dvouobvodový přímozesilující přijímač (2x SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Bez reproduktoru, bakelitová skříň s odklopným víkem, dvě celuloidové stupnice.

Description: 2-circuit linear receiver (2x MW, LW) powered from AC net. With separated speaker. Bakelite cabinet with open up cover, 2 celluloid scales.