Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 2534A


Rok výroby/ Production: 1931

Elektronky/ Tubes: E442, E438, C453, 1823

Popis: Dvouobvodový přímozesilujicí příjímač (SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Bez reproduktoru, celokovová skříň s odnímatelným víkem, celuloidová stupnice.

Description: 2-circuit linear receiver (MW, LW) powered from AC net. With separated speaker. Metal cabinet, detachable cover, celluloid scale.