Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 272A Gavotta

Rok výroby/ Production: 1936/37

Elektronky /Tubes:

  • 272A AF3, AF7, AL4, AZ1
  • 272U CF3, CF7, CL4, CY1, C1 (C2)

    Rozměry/ Size: 540 x 340 x 260 mm


    Popis: Dvouobvodový přímozesilující (KV, SV, DV) přijímač s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem. Celuloidová stupnice, bakelitový rámeček, dřevěná skříň.

    Description: 2 circuit linear receiver (SW, MW, LW) for AC 120-245V/50Hz power. Wooden cabinet, bakelite frame, celluloid scale.