Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 456A Preludio

Rok výroby/ Production: 1936/37

Elektronky/ Tubes: AK2, AF3, AB2, AL4, AZ1

Rozměry/ Size: 422 x 360 x 270 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanetním magnetem, dřevěná skříň, vyjímatelná celuloidová stupnice ve výklopném bakelitovém rámečku, mosazné ozdobné pásy.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, wooden cabinet, removed celluloid scale in bakelite open up frame.