Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 514A

Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: EK2, EF9, EBL1, EM1, AZ1

Rozměry/ Size: 510 x 315 x 220 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé sítě 110- 245V/50Hz. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), dřevěná skříň, skleněná stupnice v bakelitovém rámečku, kovová ozdobná lišta.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net 110-245V/50Hz. Round speaker with permanent magnet, wooden cabinet, glass scale, bakelite frame and knobs, metall lines.