Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 516A

Rok výroby/ Production: 1940/41

Elektronky/ Tubes: ECH3, EF9, EFM1, EBL1, AZ1

Rozměry/ Size: 505 x 325 x 225 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním (část série s buzeným) magnetem , elektronkový indikátor vyladění (magické oko), dřevěná skříň, skleněná stupnice v bakelitovém rámečku, kovová ozdobná lišta.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker (part of production with excited speaker), tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale in bakelite frame, metal line.