Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 522A, 522U Octode Super

Rok výroby/ Production: 1934/35

Elektronky/ Tubes:

  • 522A: AK1, AF2, AB1, E446, E443H, 506
  • 522U: CK1, CF2, CB1, CF1, CL2, CY1, C1/C2
  • Rozměry/ Size: 350 x 412 x 210 mm


    Popis: Sedmiobvodový superhet (SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé sítě (522U i ze stejnosměrné sítě). Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, dřevěná skříň, celuloidová stupnice s bakelitovým rámečkem.

    Description: 7 circuit superheterodyne (MW, LW) powered from AC net (522U from AC/DC net). Dynamic speaker. Wooden cabinet, celluloid scale in bakelite frame.