Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 535A Sirius

Rok výroby/ Production: 1935/36

Elektronky/ Tubes: AF3, AK2, AF3, ABC1, AL2, AZ1

Rozměry/ Size: 440 x 545 x 280 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s vf předzesilovačem a napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, elektromagnetický indikátor vyladění, dřevěná skříň, celuloidová stupnice s bakelitovým rámečkem.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) with HF preamplifier powered from AC net. Dynamic speaker, electromagnetics tuning indicator. Wooden cabinet, celluloid scale in bakelite frame.