Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 536A Andromeda

Rok výroby/ Production: 1935/36

Elektronky/ Tubes: AF3, AK2, AF3, ABC1, AL2, AZ1


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s vf předzesilovačem a napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, žárovkový indikátor vyladění, dřevěná skříň, dvě celuloidové stupnice, přihrádka pro návod.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) with HF preamplifier powered from AC net. Dynamic speaker, bulb tuning indicator. Wooden cabinet, 2 celluloid scales.