Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 620A, 630A


Rok výroby/ Production: 1932/33

Elektronky/ Tubes: 2x E452T, 2x E424N, C443, 506


Popis: Čtyřobvodový přímozesilující přijímač Super Inductance (SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Typ 620A bez reproduktoru, u 630A dynamický reproduktor s permanentním magnetem, dřevěná skříň, bakelitový rámeček, celuloidová stupnice.

Description: 4 circuit linear receiver (MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker (630A only). Wooden cabinet, bakelite frame, celluloid scale.