Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 628B

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: KK2, KF4, KB2, KL4


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením z vestavěné žhavicí a anodové baterie. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, dřevěná skříň, skleněná stupnice, smaltovaný znak firmy. Osvětlení stupnice stlačením ladicího knoflíku, spořič anodového proudu.

Description: 6-circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from heating and anode batteries. Dynamic speaker with permanent magnet, button controlled scale light, power spare switch. Wooden cabinet, glass scale.