Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 638A

Rok výroby/ Production: 1934/35

Elektronky/ Tubes: AF2, AF2, AB1, E446, E463, 1823


Popis: Čtyřobvodový přímozesilující přijímač (SV, DV) s dvěma pásmovými filtry (tzv. Super Inductance) a napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, dřevěná skříň, celuloidová vyjímatelná stupnice s bakelitovým rámečkem. Existuje i verze 638U s universálním napájením a elektronkami CF2,CF2,CB1,CF1,CL2,CY1,C1.

Description: 4-circuit linear receiver (MW, LW) with 2 band filters (Super Inductance), powered from AC net. Dynamic speaker with permanent magnet. Wooden cabinet, celluloid removed scale with bakelite frame. Also available AC/DC power net version 638U with tubes CF2,CF2,CB1,CF1,CL2,CY1,C1.