Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 660A

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: EF8, EK2, EF9, EBL1, EM1, AZ1

Rozměry/ Size: 572 x 362 x 240 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s vf předzesilovačem a napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, mechanická tlačítková předvolba stanic, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), dřevěná skříň, skleněná stupnice, smaltovaný znak firmy. Tlačítka předvolby ovládají přímo ladicí kondenzátor, který je vsuvný, nikoliv otočný. Tlačítka neovlivňují stupnicový ukazatel, před použitím předvoleb je nutno jej ladicím knoflíkem vytočit zcela doleva na doraz, jinak předvolby nefungují.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) with HF preamplifier powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator, 8 tuning preset buttons. Wooden cabinet, glass scale.