Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 697B Rhapsodia

Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes: KF2, KF2, B228, KBC1, KL4, KL4


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením z vestavěné žhavicí a anodové baterie. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, dvojčinný koncový zesilovač, dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from batteries. Dynamic speaker, push-pull power amplifier. Wooden cabinet, glass scale.