Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 720A


Rok výroby/ Production: 1931/32

Elektronky/ Tubes: E452T, E452T, E424N, E424N, C443, 506


Rozměry/ Size: 403 x 238 x 243 mm

Popis: Tříobvodový přímozesilující přijímač (SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé sítě. Bez reproduktoru, skříň z tvrzeného papíru s bakelitovým dnem a odnímatelným víkem, celuloidová stupnice.

Description: 3 circuit linear receiver (MW, LW) powered from AC net. Separated speaker. Cabinet from hardened paper, bakelite bottom, detachable cover, celluloid scale.