Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 750A Credo

Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes: AK2, AF3, ABC1, ABL1, AM1, AZ1

Rozměry/ Size: 533 x 355 x 235 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), skleněná stupnice ve výklopném bakelitovém rámu. Jednoknoflíková obsluha, kdy jeden ovládací prvek s možností otáčení a posuvu ve dvou směrech umožňuje ladění, regulaci hlasitosti a tónové clony. Verze s gramofonem pod názvem Philips 803A.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator, central knob control (band switch, tuning, volume and tone controls). Wooden cabinet, glass scale in bakelite open up frame.