Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 752A

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: EF8, EK3, EF9, EAB1, EF6, EL3, EM1, AZ1

Rozměry/ Size: 545 x 375 x 260 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s vf předzesilovačem a napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), jednoknoflíkové ovládání ladění, hlasitosti a tónové clony, dřevěná skříň, skleněná stupnice v bakelitovém výklopném rámečku. Přístroji se přezdívalo "Pilot" pro tvar ovládacích páček vlnového přepínače, šířky pásma a monoknoflíku, který poněkud připomínal knipl tehdejších letadel.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) with HF preamplifier powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator, central knob control (band switch, tuning, volume and tone controls). Wooden cabinet, glass scale in bakelite open up frame.