Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 820A

Rok výroby/ Production: 1932/33

Elektronky/ Tubes: 2x E452T, E424N, C443, 506

Rozměry/ Size: 410 x 298 x 220 mm


Popis: Dvouobvodový přímozesilující přijímač (SV, DV) s napájením ze střídavé sítě (tzv. Super Inductance). Skříň z tvrzeného bakelizovaného papíru, bakelitová maska, kovové orámování, celuloidová stupnice. S odděleným reproduktorem.

Description: 2 circuit linear receiver (MW, LW) powered from AC net. Separate speaker. Cabinet from bakelized hard paper and metal frames, bakelite mask, celluloid scale.