Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 830A

Rok výroby/ Production: 1932/33

Elektronky/ Tubes: 2x E452T, E424N, C443, 506

Rozměry/ Size: 410 x 490 x 200 mm


Popis: Dvouobvodový přímozesilující přijímač (SV, DV) s napájením ze střídavé sítě (tzv. Super Inductance). Magnetický reproduktor, skříň z tvrzeného bakelizovaného papíru, bakelitová maska, kovové orámování, celuloidová stupnice.

Description: 2 circuit linear receiver (MW, LW) powered from AC net. Magnetic speaker. Cabinet from hardened paper with metal frame, celluloid scale in bakelite frame.