Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 834A Super Inductance

Rok výroby/ Production: 1933/34

Elektronky/ Tubes: E455, E462, E499, C453, 1823

Rozměry/ Size: 400 x 448 x 215 mm

Popis: Dvouobvodový přímozesilující přijímač (SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, skříň z tvrzeného papíru vzadu vyztužená kovovým rámem, bakelitové čelo, dřevěný sokl, celuloidová stupnice.

Description: 2 circuit linear receiver (MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker. Cabinet from hardened paper with metal frame, bakelite mask, celluloid scale, wooden stand.