Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 836A

Rok výroby/ Production: 1934/35

Elektronky/ Tubes: E455, E462, E499, E443H, 1823

Rozměry/ Size: 340 x 363 x 220 mm

Popis: Dvouobvodový přímozesilující (SV, DV) přijímač s napájením ze střídavé sítě (tzv. Super Inductance). Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, dřevěná skříň, bakelitový rameček a knoflíky, celuloidová stupnice.

Description: 2 circuit linear receiver (MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker. Wooden cabinet, celluloid scale in bakelite frame.