Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 839A Saturn

Rok výroby/ Production: 1935/36

Elektronky/ Tubes:

  • 839A: AF3, AF7, AL2, AZ1
  • 839U: CF3, CF7, CL2, CY1, C1 (C2)
  • Rozměry/ Size: 380 x 460 x 270 mm


    Popis: Dvouobvodový přímozesilující přijímač (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé (verze "U" i ze stejnosměrné) sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, dřevěná skříň, celuloidová vyjímatelná stupnice v bakelitovém rámečku.

    Description: 2 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC ("U" version also from DC) net. Dynamic speaker. Wooden cabinet, celluloid scale in bakelite frame.