Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 855X

Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: EF8, ECH3, EF9, EFM1, EBL1, AZ1

Rozměry/ Size: 560 x 420 x 280 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s vf předzesilovačem a napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), tlačítková předvolba stanic (tzv. Linodyn), dřevěná skříň, skleněná stupnice v bakelitovém rámečku, kovová ozdobná lišta. Tlačítková předvolba mechanicky ovládá ladicí kondenzátor, který je vsuvný, nikoliv otočný. Ruční ladění se pak spouští stisknutím tlačítka příslušného vlnového rozsahu a stisknutím ladicího knoflíku, kterým lze pak otáčet a ladit. Přistroj umožňoval i provoz na stejnosměrnou síť s pomocí dodávaného vibračního měniče, který se montoval dovnitř přijímače.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) with HF preamplifier powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator, 6 button tuning presets (Linodyn). Wooden cabinet, glass scale in bakelite frame. Available for DC net with installed vibrating changer.