Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 890A Allegro

Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes: AK2, AF3, ABC1, ABC1, AL4, AL4, AM1, AZ1, 1561

Rozměry/ Size: 610 x 403 x 260 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), samočinné zastavení ladění, jednoknoflíková obsluha, dřevěná skříň, skleněná stupnice ve výklopném bakelitovém rámečku, ozdobná kovová lišta. Ovládání jedním knoflíkem umožňuje otáčením ladit, svislým posuvem řídit hlasitost a vodorovným tónovou clonu. Povytažením knoflíku se zapíná samočinný zastavovač, spojený s tichým laděním. Jeho činnost je následující: na ladicím knoflíku je kovový kotouč spojený s ním pružnou spojkou, na které jsou dva pomocné kontakty, reagující na pohyb knoflíku ladění. Na tento kotouč působí magnetická brzda. Je-li zastavovač zapnut, je kotouč přibrzděn a zapnuto tiché ladění. Otáčí-li se nyní knoflíkem, rozpojí se jeden z pomocných kontaktů, kotouč se odbrzdí a s pomocí relé se zapojí ostrý rezonanční obvod detektoru, který reaguje pouze na silné stanice. Pokud se objeví signál, nf zesilovač jej zesílí, přitáhne druhé relé, kotouč se zabrzdí, k detekci se připojí normální rezonanční obvod a zruší se tiché ladění připojením reproduktoru k nf zesilovači a z přijímače se ozve naladěná stanice. Obě koncové elektronky jsou spojeny paralelně.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator, central knob control (band switch, tuning, autostop, volume and tone control). Wooden cabinet, glass scale in bakelite open up frame.