Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 925X Eroica

Rok výroby/ Production: 1941/42

Elektronky/ Tubes: 2x ECH4, 2x EBL1, EM4, AZ1


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), dvojčinný koncový zesilovač. Dřevěná skříň, skleněná výklopná stupnice, dvě skleněné vodorovné tyče přes reproduktor.

Poznámka (Baudyš): Koncové elektronky 2x EBL1 pracují v souměrném zapojení, při čemž druhá mřížka dostává řídicí napětí z anody prvé. Diody elektronek pracují v třídiodovém zapojení.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale in bakelite open up frames, 2 glass roles.