Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 930A

Rok výroby/ Production: 1931/32

Elektronky/ Tubes: E438, E438, B443, 506

Rozměry/ Size: 395 x 462 x 170 mm

Popis: Jednobvodový přímozesilující příjímač (SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Magnetický reproduktor, skříň z tvrzeného papíru vyztužená kovovým rámem, dřevěný nabo bakelitový sokl, bakelitový ozdobný rámeček před reproduktorem, celuloidová stupnice v kovovém rámečku.

Description: 1 circuit linear receiver (MW, LW) powered from AC net. Magnetic speaker. Cabinet from hardened paper with metal frames, celluloid scale in metal frame, bakelite mask.