Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 948A "Merkur"

Rok výroby/ Production: 1935/36

Elektronky/ Tubes: E446, E443H, 506

Rozměry/ Size: 357 x 384 x 208 mm


Popis: Jednoobvodový přímozesilující (KV, SV, DV) přijímač s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, dřevěná skříň, bakelitový rámeček, výjímatelná celuloidová stupnice.

Description: 1 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker. Wooden cabinet, celluloid scale in bakelite frame.