Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 964AS Philette

Rok výroby/ Production: 1933/34

Elektronky/ Tubes: E446, C443, 1801

Rozměry/ Size: 298 x 250 x 145 mm

Popis: Jednobvodový přímozesilující přijímač (SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Magnetický reproduktor, bakelitová skříň, celuloidová stupnice.

Description: 1 circuit linear receiver (MW, LW) powered from AC net. Magnetic speaker. Bakelite cabinet, celluloid scale.