Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Rektra RA22

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: EF6, EL3, AZ1


Popis: Jednoobvodový přímozesilující (KV, SV, DV) přijímač s napájením ze střídavé sítě (=Philips 114A). Dynamický reproduktor s permanentním magnetem. Skleněná stupnice, chromovaná ozdobná lišta, dřevěná skříň.

Description: 1 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC net (=Philips 114A). Dynamic speaker. Wooden cabinet, glass scale, metal line.