Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Rektra RA66

Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes: AK2, AF3, ABC1, AL4, AM1, AZ1

Rozměry/ Size: 493 x 352 x 190 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé sítě (=Philips 461A). Dynamický reproduktor s permanetním magnetem, dřevěná skříň, skleněná stupnice. Zvláštností tohoto přijímače je dělené šasi na tři samostatné části. Při pohledu zezadu je vysokofrekvenční díl umístěn na výšku vlevo, nf zesilovač na výšku vpravo a napájecí zdroj na dně skříně.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net (=Philips 461A). Dynamic speaker. Wooden cabinet, glass scale. 3 separate chassis inside receiver.