Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Rektra RA90

Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: ECH3, EF9, EBL1, AZ1


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé sítě (=Philips 480A). Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, bakelitová skříň, skleněná stupnice, smaltovaný znak firmy.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net (=Philips 480A). Dynamic speaker. Bakelite cabinet, glass scale.