Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Rektra RA97

Rok výroby/ Production: 1939/40


Elektronky/ Tubes: ECH3, EF9, EFM1, EBL1, AZ1

Rozměry/ Size: 613 x 362 x 220 mm

Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé sítě (=Philips 735A). Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, mechanická tlačítková předvolba stanic (tzv. Linodyn), elektronkový indikátor vyladění (magické oko), dřevěná skříň, skleněná stupnice v bakelitovém rámečku, kovová ozdobná lišta. Tlačítka předvolby působí přímo na ladicí kondenzátor, který je vsuvný, nikoliv otočný.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net (=Philips 735A). Dynamic speaker, tube tuning indicator, 6 buttons presets (Linodyn). Wooden cabinet, glass scale in bakelite frame, metal line.