Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Rekord (SSSR)


Rok výroby/ Production: 1956/58

Popis: Sovětský elektronkový pětikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) a příjmem VKV rozhlasu v pásmu 64-73 MHz. Obrazovka s úhlopříčkou 35 cm a ochranným sklem, pod ní reproduktor. Ovládání z boku na pravé straně (hlasitost, vypínač, jas kontrast, přepínání kanálů a ladění. Přístroj je jednoduché konstrukce, má dvě svislá chassis, spoje jsou svařeny bodově natvrdo. Polouniverzální zapojení napájecího zdroje, dva žhavicí transformátory pro signálovou a rozkladovou část, polovodičové diody pracují při 220V jako usměrňovače a při 120V jako zdvojovače napětí. Dřevěná skříň, papírová zadní stěna, bakelitový kužel chránící vyčnívající část obrazovky zezadu.

Description: All tube TV receiver (made in USSR) with 5 channel carousel program switch and FM receiving in 64-73 MHz band. Sound system 6,5 MHz (OIRT). Picture screen with 35 cm diameter and protective glass. Knobs are on right sidee - volume/power switch control, contrast, brightness, tuning and carousel. Simply construction, 2 vertical chassis, welded parts (not solded), universal power system - 2 heating transformers, semiconductor diodes for 220V used like rectifiers, for 120V like multipliers. Wooden cabinet, paper back cover, bakelite end picture tube cover.