Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Rel Imperátor 680

Rok výroby/ Production: 1935/36

Elektronky/ Tubes: AK2, AF3, ABC1, AC2, AL1, AZ1


Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, neonový indikátor vyladění. Dřevěná skříň.

Poznámka (Baudyš): Při krátkých vlnách je antena vázána s přijímačem přes kondensátorek 50pF, při středních a dlouhých vlnách přes kondensátorek 5pF. Přístroj může pracovat s 1 nebo 2 elektronkami v nf zesílení (možnost odpojení elektronky AC2). Přístroj má 2 reproduktory. Reproduktor pro hluboké tóny je zapojen na obě koncové elektronky, pro vysoké tóny jen na jednu z nich. K vůli symetrii má druhá koncová elektronka v anodovém obvodě tlumivku.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW1, SW2, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, neon tuning indicator, spare switch. Wooden cabinet.